Reševanje sporov in pritožb

Reševanje sporov in pritožb

Zahvaljujemo se vam za nakup v naši spletni trgovini vsezalepoto.si, s katero upravlja podjetje NETICOM d.o.o.

Ekipa podjetja NETICOM d.o.o. se bo trudila vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštovala zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor.

Uporabnikom je na voljo več načinov kontaktiranja:

– pisno na naslov NETICOM d.o.o., Podmark 15, 5290 Šempeter pri Gorici

– pisno na elektronski naslov info@vsezalepoto.si

– klic na telefonsko številko (05) 330 2126 – klicni center vam je na voljo ob delavnikih, od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure.

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Novi Gorici.

Podjetje NETICOM d.o.o. bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo, in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. NETICOM d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 Ekipa vsezalepoto.si (NETICOM d.o.o.)